Vzw Centrum Ambulante Diensten, afgekort CAD, voorziet in de ambulante begeleiding van personen met een (arbeids-)handicap op diverse domeinen van het leven: trajectbegeleiding naar werk, verhuur van woningen, woonbegeleiding, …

2 deelwerking nemen elk een aparte plaats in:

 • de Werklijn:trajectbegeleiding voor personen met een arbeidshandicap
 • de Boei:
  • huisvesting en huurderscoaching voor personen met een handicap
  • dagbesteding
  • solidaire woonbegeleiding
  • Sinds 2017 is vzw CAD ook vergund door het VAPH om begeleiding aan te bieden in het kader van PVF

Via de tabs bovenaan deze pagina komt u meer te weten over de verschillende deelwerkingen.

Telefoonnummers voor de verschillende deelwerkingen:

 • CAD Algemeen: 02-505 60 90
 • De Boei: 02-523 95 94
 • De Werklijn: 02-521 60 21