GROEPSCOACH DE SALTO (vrijwilliger)

De Salto is een pilootproject van CAD De Werklijn voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bij De Salto vinden zij een veilige plaats waar zij progressief aan het werk gaan en versterkt worden om hun participatie in de samenleving te bevorderen. Het is een intensief groepsprogramma dat bestaat uit vrijwilligerswerk onder begeleiding, aangevuld met praktische en theoretische modules om hun competenties verder te ontwikkelen. Elke Salto-deelnemer wordt nauw opgevolgd door een coach (groepswerking) en een persoonlijk trajectbegeleider. Met onze deelnemers doen we vrijwilligerswerk op werkposten in de vorm van huishoudelijke taken, logistieke opdrachten, poetstaken, … Op één werkpost werken we met maximaal zes deelnemers samen. Om een concreet beeld te krijgen van de doelgroep en wat De Salto kan betekenen, nodigen we je uit om kennis te maken met Amina, zie hiervoor de bijlage.

Taakbeschrijving

Wij zoeken een coach om het vrijwilligerswerk in groep op de werkpost(en) te begeleiden. Als vrijwilliger-coach doe je aan observatie, oriëntatie, en empowerment van onze deelnemers.

Je gaat vol enthousiasme samen met de groep vrijwilligers aan de slag en steekt dus de handen uit de mouwen. Als coach leer je hen de taken aan, geef je het goede voorbeeld, help je waar nodig, en stuur je bij. Je observeert de manier waarop ze samenwerken, hun arbeidsattitudes, hun mogelijkheden, ... De taakverdeling op de werkpost pas je aan de vaardigheden van elk individu aan. Waarderend coachen vormt de leidraad in jouw aanpak. Je bewaakt de voortgang van de taken en je brieft het aanspreekpunt op de werkpost hierover. Na elke voormiddag koppel je het verloop terug aan jouw collega-coach en signaleer je eventuele bezorgdheden.

Wat we aanbieden

De vaste coach van De Salto is jouw eerste aanspreekpunt voor alles wat de cliëntbegeleiding betreft. Je zal eerst enkele keren samen naar de werkposten gaan, om erna zelf een groep vrijwilligers te coachen. Voor alle andere vragen kan je bij de projectverantwoordelijke terecht.

Je krijgt een forfaitaire onkostenvergoeding conform de vrijwilligerswet en een gsm ter beschikking. We nodigen je uit om (gratis) mee de vormingen te volgen die wij als team volgen en zorgen voor intervisie- en evaluatiemomenten. Ook bij ontspannende teamactiviteiten ben je welkom!

Vaardigheden

Heb jij ervaring in het werken met kleine groepen en/of heb je een achtergrond van sociale studies? Hou je ervan om een vertrouwensband op te bouwen? Ben je goed in motiveren, aanmoedigen, bijsturen van mensen? We dragen discretie over onze deelnemers hoog in het vaandel en verwachten een goede communicatie met jouw collega-coach.

Voel je het kriebelen en kan je je één of twee voormiddagen per week vrijmaken? We horen het graag!

Wij staan open voor iedereen die een warm hart uitdraagt naar onze doelgroep, ongeacht gender, leeftijd, levensbeschouwing of religie, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond of beperking. Heb je een fysieke beperking? Spreek je niet perfect Nederlands? … Laat je hierdoor zeker niet tegenhouden!

Meer informatie en onze contactgegevens

CAD De Werklijn, Naaldstraat 23, 1070 Anderlecht, www.vzwcad.be

Kaat Mertens (projectverantwoordelijke De Salto), 0484/71.94.76, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.