• Vlaams Agenschap voor Personen met een Handicap: www.vaph.be
  • Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een handicap (BrAP): www.brap.be